a+5b Eğitim Modeli

 

Bilgi Koleji’nde biz “Eğitimde Çözümler Üretiyoruz” Çünkü biz “Eğitim Mühendisiyiz

İçerisinde bulunduğumuz dijital çağın gereksinimlerini karşılamak için 2050 yılının becerileri ile donatılmış bireylere ihtiyaç duyulmaktadır. Bireyin ve toplumun gelişmesi için bu becerilerden yararlanılması gerekmektedir.a+5b Eğitim Modeli” disiplinler arası ve uygulamaya yönelik yaklaşımıyla,  akademik gelişime (a) ek olarak belirlediğimiz ve 5 beceri (5b)  olan; İngilizce, bilişim, sanat, spor ve kişisel gelişimi  hedefleyen öğretim sistemidir.

Farklı bir bakış açısıyla a+5b sistematiği; bilginin oyunlaştırılarak pratiğe dönüştürülmesi, çocuklarımızın “5b” olarak belirlenen alanlarla birlikte, akademik gelişiminin her öğrencide zirveye ulaşmasını sağlamaya yönelik metotlarla eğitim verilmesidir.

Belirlediğimiz bu 5 beceriyi kazanmış, akademik alanda başarılı, etik değerlere sahip, bireylerin yetişmesi birçok alanda fayda sağlayacaktır. Dijitalleşen dünyada girişimcilik alanında istikrarlı ve başarılı bireyler yetiştirmek için tüketici bireylerden çok üretici bireylere dönüşüm ihtiyacı olacağının öngörüsündeyiz. Çağın gereksinimlerini karşılamak için gelişen bilim ve teknolojiye hakim olmak gerekmektedir. Bunun yanı sıra özellikle akademik başarının yanına İngilizce konuşma becerisini eklemek son derece önemlidir. Sanat, spor ve kişisel gelişim ise bireyin sağlıklı, mutlu ve tam donanımlı olabilmesi için evrensel gerekliliklerdir. 

Okulumuzda erken yaşta çocuklara üretim odaklı beceriler kazandırmak hedeflenmiştir. Bu nedenle eğitim sistemimize uygulama ve pratik kazanım alanları entegre edilmiştir. Amacımız; öğrencilerimizin gelecekte mesleki anlamda seçimler yaparken deneyimlerine, edinimlerine ve en önemlisi yeteneklerine uygun alanlara yönelebilmelerini sağlamaktır. Çocuklarımızın yetenek ve eğilimlerinin doğru belirlenmesi eğitim sistemimizin önceliği olduğundan, kurumumuzda uluslararası güvenilirliği onaylanmış, bilimsel ve genetik testler rehber öğretmenlerimiz ve uzmanlar tarafından uygulanmaktadır.

Bu bağlamdaa+5b Eğitim Modeli” ile eğitimin iki temel amacı olduğunu söyleyebiliriz. Bu amaçlardan birincisi, üniversite düzeyinde meslek seçecek öğrencilerimize doğru planlama yapabilecek deneyimleri kazandırmak, ikincisi ise öğrencileri farklı disiplinler ile ilgili problemleri çözmek için günlük yaşamlarında yaratıcı çözümler bulup uygulamalarını sağlamaktır.

a+5b Eğitim Modeliöğrencinin verimliliği ve mutluluğu odaklı olmasının yanı sıra eleştirel düşünme, yaratıcılık, yenilenme, problem çözme, üretkenlik ve sorumluluk gibi gelecek yüzyılın becerilerini de kapsamaktadır. Maddeler halinde belirtmek gerekirsek modelimizin öğrencilerimize kazandırdığı yetiler aşağıdaki sıralanabilir:

''a+5b Eğitim Modeli” öğrencinin öğrendiklerini, beceri ve yetenekleri ile birleştirerek hayatlarında kullanması amacıyla oluşturulmuş bir yaklaşımdır. Modelin temeli, insanların küçük yaşlarda sahip olduğu yaratıcılığı kullanmak ve desteklemektedir. Çocuklardaki doğal merak duygusuna, oyunla öğrenmeye odaklanan model ile öğrencilere farklı yollarla çözümler bulabilme becerisi kazandırılır.

Öğrencilerin, kendilerini ifade ederken hata yapmaktan korkmaması sistemin en önemli özelliklerinden biridir.

Mevcut eğitim sistemlerinden en önemli farkı ise “deneyerek” öğrenme süreçleridir. Bu sistemle, öğrenciler, öğrendiklerinin “ne işe yarayacağı” sorusunu rahatlıkla yanıtlayabilirler. Çünkü hali hazırda deneyerek bunu gözlemlemişlerdir.

“a+5b Eğitim Modeli”, kelime açılımında belirtilen akademik başarı, bilişim, İngilizce, sanat, spor ve kişisel gelişim alanlarında “deneyerek öğrenme” olarak özetlenebilir. Bu yöntemle öğretmen öğrenciye konu veya konuları içeren bir proje yapması için yol gösterir. Proje konusunda öğretmen dikte edici değil projenin danışmanı hatta proje ekibinin bir parçasıdır. Projenin kazanımları,  konusunda eğitmen kurgulayıcı olabilir. Esas amaç öğrencinin proje yaparken, hedef konuya ilişkin kavramları anlamasıdır. “a+5b Eğitim Modeli”nde, öğretmenin rolü derslerde teorik bilgi vermek değil, öğrencileri üst düzey düşünme, ürün geliştirme, buluş ve inovasyon yapabilme seviyesine ulaştırmaktır.

Bu şekilde elde edilen eğitim kazanımların amacı, mesleki tercihleri teşvik etmek, bilişimsel düşünme becerisini geliştirmek, araştırmayı ve derse katılımı sağlamak, teknik öğrenimi zevkli kılmak, bilgiyi uygulamayla kalıcı hale getirmek, İngilizce, sanat ve spor becerilerini, kişisel gelişim uygulamalarıyla birleştirerek bir bütün olarak algılatmaktır.

Çocuklarımızı bilgiyle donatıp, sevgiyle kucaklayarak geleceğe hazırlarken, üzerinde durduğumuz ve önemini belirtmekten hiç vazgeçmeyeceğimiz temel hedefimiz:

Çocuklara “iyi bir dünya bırakmak” kadar önemli bir şey daha vardır: “Dünyaya iyi bir çocuk bırakmak”


telephoneSİZİ ARAYALIM
Yükleniyor...
DMCA.com Protection Status