Öğrenci Yönetim Kurulu

İnsan toplumlarının temsili ve yönetilmesi, demokratik olarak dünya barışına katkılar sağlaması gelişmiş dünya ülkelerinde çeşitli kuruluşlarla sağlanmaktadır. Birlemiş Milletler, Unesco, Unicef, Who, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (Fao), OECD, İnsan Hakları Mahkemesi gibi bir çok kurullar evrensel barışın ve düzenin sağlanması için çalışırlar. Gelecek insanlarının bu ve benzeri kuruluşların her kademesinde görev yapabilmesi için okullarda bir çok faaliyetlerde görev alması, geniş çaplı yönetim süreçlerinde süreklilik arz ederek söz sahibi olmalarını sağlayacaktır.

Öğrencilerimiz kendilerini ifade edebilmesi, topluluk oluşturarak ortak kararlar alabilmesi, toplum yönetimi demokratik biçimde seçme ve seçilme haklarını sağlanabilmesi için her eğitim - öğretim yılında öğrencilerimiz tarafından Öğrenci Yönetim Kurulu oluşturulur.

Öğrenci Yönetim Kurulu (ÖYK), okul açılışını takip eden haftalarda yapılan seçimlerle belirlenir. Seçilecek adaylar, okulumuz öğrencilerinin kazanmış olduğu özsaygı, özgüven ve sorumluluk duygularını daha da geliştireceklerdir. Bu nedenle okulumuz öğrencilerine örnek alınacak davranışlar göstermeleri, liderlik özelliklerinin geliştirilmesi, takım çalışmasının önemi ve organizasyon oluşturabilme konularında okul hayatı içerisinde tecrübe kazanmaları sağlanır.

ÖYK, her sınıf ve kademe düzeyinde öğrenciler tarafından önceden belirlenen adayların propaganda dönemi sonucunda seçim sandıklarında oy çokluğu ile seçilerek;

• Sınıf Temsilciliği

• İlkokul Temsilciliği

• Ortaokul Temsilciliği

• Lise Temsilciliği

• Kampüs Genel Temsilciliği

görevlerini yürütürler.

Kampüs Genel Temsilcisi düzenli olarak veya gerekli gördüğü diğer zamanlarda ÖYK'yı toplantıya davet eder. ÖYK, belirli gün ve haftalarda, gezi ve etkinliklerde aktif görev alır. Öğrencilerin sorunlarını çözümünde anketler uygulayarak sonuçları okul yönetimi ile paylaşır.

ÖYK okul içi ve dışındaki öğrenci faaliyetlerinde okulumuz yönetiminin öngörüsüyle temsil hakkına sahiptir. Sosyal sorumluluk projeleri, kutlama, şenlik ve festivallerde görev alır. İdari ve akademik etkinliklerde okulumuzla birlikte hareket eder.

Sınıf Temsilcileri, sınıfların düzeni, akademik ve idari işlerin sağlanmasında okul öğretmenleri ve yönetimine destek verir. Kademe temsilcileri ve Kampüs genel temsilcisi genel sorunların çözümünde ve işleyişin yürütülmesinde okul idaresine yardımcı olur.

 

 


telephoneSİZİ ARAYALIM
Yükleniyor...
DMCA.com Protection Status