Sanat Eğitimleri

“Bizde; sanat sadece boyamak için değil, dünyayı değiştirmek içindir.

Bilgi Koleji’nde eğitim programlarımıza yön veren, a+5b Eğitim Modelimizin bileşenlerinden biri de sanat eğitimidir. Sanat eğitimi; bilim, teknoloji, kişisel gelişim ve spor eğitimleriyle birlikte bireysel ve toplumsal gelişimin vazgeçilmezlerinden birisidir. İnsan çok yönlü eğitime ihtiyaç duyar. Bu nedenle akademik başarıyı destekleyecek bu alanlarda, çocuklarımızın eğilimlerini keşfediyoruz, uygun içeriklerle zenginleştirilmiş programlar üretiyoruz.

Sanata ilgi gösteren bireylerde ardışık öğretiler arasında çok belirgin bağlantılar oluşur. Resim, dokuma ve müzik gibi sanatsal alanlarda tekrarlanan motifler dil, matematik ve kodlama derslerinde kolay kazanımlar sağlar. Çocukların ellerinde, bağlantılar kurabilmek için, yeteneklerine ve güçlerine bağlı olarak çok çeşitli seçenekler vardır. Sanat yapma sürecinin doğasında sürekli sorgulama, varsayımlar yürütme (hipotezler), deneme ve yanılma olgusu bulunur. Bunlar fen ve sosyal bilimlerde aktif olarak uygulanmak üzere daha da geliştirilebilir, yoğunlaştırılabilir. Bu nedenle Bilgi Koleji'nde öğrencilerimizin hobi veya profesyonel olarak en az bir sanatsal faaliyete bulunmasını sağlamaya çalışıyoruz.

 

Ayrıca bizlere destek veren ve öğrencilerimize sanat alanında yol göstermek için bir araya getirdiğimiz konusunda söz sahibi olmuş, değerli kişilerden oluşan Sanat Kurulumuzda okulumuz için ayrı bir gurur kaynağıdır.

Öğrencilerimizin, okulumuzda alacakları sanat eğitimi, yaşam boyu sürecek bir disiplinin parçası olacağından, müfredatımızın kazanımları, sadece örgün eğitimle değil aynı zamanda sergiler, müzeler, kitap, dergi, yayın ve her türlü görsel-işitsel iletişim araçları ile de desteklenmektedir. Konularında uzman kişilerden oluşan "Sanat Kurulu üyelerimizin görüş ve önerileri ışığında öğrencilerimizin, sanat ve kültür dünyasına daha yakın olabilmeleri için girişimlerde bulunulmaktadır. Kültürel alanlara geziler düzenlenmekte ve yine kurulumuz üyelerinin desteğiyle, farklı alanlardaki sanatçılarla iş birlikleri yapılmaktadır. Ayrıca öğrenciler sanatla alakalı organizasyonlara, festival ve yarışmalara katılmak için teşvik edilmektedirler.

Kurulumuz’da yer alan duayen sanatçılarımızdan ilham alan öğrencilerimiz sanat eğitimiyle görmeyi, işitmeyi, dokunmayı, tat almada farkındalıklar oluşturmayı sağlarlar. Okulumuz için özel olarak tasarlanmış görsel sanatlar ve müzik atölyelerinde yapılan çalışmalar, yalnızca bakmak değil, “görmek, yalnızca duymak değil “işitmek”, yalnızca dokunmak değil, “dokunulanı duyumsamak ve keşfetmek” aşamalarını kapsamaktadır.

Bilgi Koleji’nde sanat eğitimi, çocuklarımızın sadece yaratıcılıklarını ortaya çıkartmakla kalmaz, aynı zamanda öğrencilerimizin kişisel gelişimlerini de destekler. Bu yönü ile a+5b Eğitim Modelimizin bütünlüğünün ayrılmaz bir parçasıdır.

Okulumuzda, sanat derslerimiz aşağıdaki başlıklara göre şekillenmiştir:

  • Görsel sanatlar (İki boyutlu sanat; resim ve çizim gibi. Üç boyutlu sanatlar; heykel ve seramik yapımı)
  • Müzik (müzik performansı, kompozisyon ve müzik eleştirisi)
  • Drama (drama performansı, oyun yazarlığı ve oyun eleştirmenliği)
  • Dans (dans performansı, koreografi ve dans eleştirmenliği)
  • Dijital Medya Sanatları (fotoğrafçılık, sinema, video ve bilgisayar animasyonları)
  • Mimari (bina tasarım sanatı; bir alanın gözlemi, planlaması ve bilgisayar ortamına 3 boyutlu modellemesi)

 

Bilgi Koleji’nde; sanatsal duyarlılıkları gelişen çocuklarımız, estetik bakış açısıyla düşünerek dünyaya bakar ve üretirler.


telephoneSİZİ ARAYALIM
Yükleniyor...
DMCA.com Protection Status