Kişisel Gelişim Eğitimleri

Bilgi Koleji’nde “a+5b Eğitim Modeli”nin gereği olarak öğrencilerimizin kişisel gelişimlerinin en az akademik gelişimleri kadar önemli olduğunun bilincindeyiz. Çocuklarımızın, hayatın tüm evrelerinde üretken ve güçlü olabilmesi için farklı kazanımlar edinmesini hedefleriz. Bu nedenle okulumuzda, kişisel gelişim alanında rehber öğretmenlerimiz dışında var olan kurullarımızda bizimle yola çıkan eğitim bilimcilerin de desteği alınmaktadır. Öğrencilerimiz, kişisel ve akademik gelişim alanlarında eş zamanlı ilerlemeyi hedefleyen modelimizle, gelecekte özgüven, özsaygı ve sorumluluk bilinciyle tam bireyler olurlar.

Kişisel gelişim eğitimlerimiz, öğrencilerimizin hedeflerine ulaşmak için motivasyonlarını yükselterek, yaratıcı düşünmeyi ve sorumluluk almayı öğretir.

Bilgi Koleji'nde, okul öncesinden başlayarak, çocuklarımızın eğitim sürecini oyunlarla sevdirerek potansiyellerini ortaya çıkarıp, yaşamları boyunca etkin, verimli ve mutlu olmalarını sağlamaya çalışıyoruz.

Okulumuzda, kişisel gelişim amaçlı, her yaş grubuna özel hazırlanmış eğlenceli etkinlik ve atölye çalışmalarımızı, öğrenci ve veliyi kapsayacak bir şekilde oluşturuyoruz. Bilgi Koleji öğrencileri, okul hayatları boyunca aşağıdaki temel başlıklarda kazanımlar edinirler:

  • Kendini Tanıma
  • Gerginlikle Baş etme
  • Duygu Kontrolü Kazanma
  • Etik Değerleri Geliştirme
  • İletişim Becerileri Kazanma
  • Zamanı Verimli Kullanma
  • Okulda ve Hayatta Zorbalıkla Mücadele
  • Stres Yönetimi
  • Barış Eğitimi
  • Ergenlik Dönemi Duygu Yönetimi

 

 

Bu başlıklar altında yapılan etkinliklere, velilerimizi de dahil ederek “Ebeveyn Eğitimleri” ile de çocuklarımızın kişisel gelişimlerini pekiştiriyoruz.

Okulumuz, velilerimiz için "Veli Akademisi" olarak faaliyetlerde bulunmaktadır. Okul kurullarımızdaki uzman pedagog ve eğitim bilimciler iş birliği ile kurduğumuz “Veli Akademisi”, yıl boyunca belirli aralıklarla eğitimler, seminerler ve etkileşimli yarışmalar organize eder. Amacımız; öğrencilerimizin başarısı için bizimle aynı yolda yürüyen veli, öğretmen ve okul çalışanlarımızın, hayatın tüm alanlarında verimli ve kaliteli iletişim kurmalarını sağlamaktır. Böylelikle çocuklarımızın eğitim hayatına daha fazla dokunabilmektir.

Kurumumuz tarafından oluşturulmuş ölçme-değerlendirme kriterleri ışığında ve özellikle velilerle yapılan görüşmeler sonucunda önceliğimiz, öğrencilerimizin pozitif yöndeki kazanımlarını arttırmaktır. Bu yöntem sayesinde aile ile öğrenci arasındaki iletişim de güçlenmektedir. Bütün bu süreçler, konularında uzman bilim insanlarının katılacağı okul içi ve okul dışı seminer ve etkinliklerle de desteklenmektedir.

Kişisel gelişim eğitimleri doğru okul ikliminin bir parçasıdır. Bu nedenle okulumuzdaki tüm idari ve akademik kadrolarımız aynı bilinç ve hassasiyetle seçilip eğitimlerle desteklenmektedir.

 


telephoneSİZİ ARAYALIM
Yükleniyor...
DMCA.com Protection Status