Anaokulu

BEN BİR ÇOCUĞUM,

Ben bütün gün, sessizce oturmak, ellerimi yanımda tutmak, sıramı beklemek, sabırlı olmak, sessiz olmak için yaratılmadım…

Benim ihtiyacım…

Hareket, çeşitlilik ve macera ile dünyayı keşfetmek….

BIRAKIN OYNAYAYIM,

İnanın bana ben böyle öğrenirim….

Hareket, çeşitlilik ile dünyayı keşfetmek…
 

Bilgi Koleji Anasınıfı olarak; çocuklarımızı okul öncesi eğitim süresince ilköğretime hazırlarken, paylaşmayı, dayanışmayı, sosyalleşmeyi ve üretmeyi öğrenecekleri bir eğitim-öğretim ortamı oluşturulmuştur.

Anasınıfımızda okul öncesi eğitimin amacı çocuklarda öğrenmeye ilgi uyandırmak ve çocuğun var olan yeteneklerini görünür kılmaktır. Çocuklarımızın yüksek öğrenme potansiyeline sahip olduğu bu dönemde, tüm gelişim alanlarına uygun eğitim-öğretim programlı uygulanmaktadır.

Aynı zamanda okulumuz kurullarında görev alan değerli bilim insanlarının görüş, önerileri ve yol göstericiliğinde, akademik programlarımız her çocuğun kendi zirvesini bulabilmesi için hazırlanmıştır.

Okulumuzda, “a+5b Eğitim Modeli” bileşenleri ışığında ana sınıfı öğrencilerimize sanattan spora, kişisel gelişimden, İngilizce ve bilişim teknolojilerine, tüm gelişim alanlarını kapsayan, oynarken öğreten özel bir akademik program uygulanır.

Tüm sınıflarımızda okul öncesi öğretmenliğinden mezun sınıf öğretmeni ve çocuk gelişimi mezunu yardımcı öğretmenler eğitim vermektedir. Sınıflarımız çocukların yaparak, yaşayarak, soru sorarak, keşfederek, kendilerini rahatça ifade edebilecekleri ve araştırarak öğrenebilecekleri alanlara göre düzenlenmiştir. Okul öncesi sınıflarımız, farklı ilgi köşeleri ve materyallerle zenginleştirilmiştir.

Bu anlayışla düzenlenen sınıflarımızda;

* Fen-Matematik Atölyesi

* Sanat Atölyesi

* Robotik ve Lego Atölyesi

* Evcilik ve Yaratıcı Drama Atölyesi

* Kitap Okuma Atölyesi

* Dans ve Spor Atölyesi

* İngilizce Atölyesi

* Müzik Atölyesi

Anasınıfı bahçemiz çocukların her türlü oyunu oynamalarına ve etkinlikler yapabilmelerine olanak sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Öğrenci, öğretmen ve personelin katılımıyla okul bahçesinde oluşturulan "Organik Tarım Bahçesi" öğrencilerimizin kendi sebze ve meyvelerini kendileri yetiştirmeleri, sulanması ve bakımında sorumluluk alarak katkıda bulunmaları; ayrıca pazardan alınan sebze ve meyveleri nasıl ve ne şekilde yetiştirildiğinin yerinde görmeleri açısında son derece önemlidir.

Çocuklarımızın ikinci evi olan okulumuzda yemek, sağlık ve temizlik hizmetleri ayrı bir özen ve dikkatle ele alınır. Profesyonel destek aldığımız, bu alanların denetimi okul idarecilerimiz tarafından titizlikle yapılır. Okulumuzda tam zamanlı hemşiremiz bulunur. Yemek listemizi, danışmanlık aldığımız uzman diyetisyenler, çocuklarımızın günlük kalori tüketimini göz önünde bulundurarak hazırlanır. Yemeklerimizi, aşçılarımız hijyen ve pişirme tekniklerini dikkate alarak pişirirler.

“Teknoloji Destekli Eğitim”e önem veren okulumuz kendi bünyesinde bulunan bilişim teknolojileri laboratuvarı sayesinde eğitim ve öğretim sürecine multimedya alt yapısı ile öğrencilere interaktif ders uygulaması fırsatı tanır.

Aynı zamanda tüm öğrencilerimiz, robotik ve kodlama alanlarında, gerekli teknolojik donanıma sahip okulumuzda uygulama yapma fırsatına sahiptir.

İngilizce etkinliğinde amaç, İngilizce’ yi ders olarak öğretmek değil İngilizce’ yi ikinci dil haline getirerek, psikolojik bariyerin olmadığı bu taze beyinlerin “etkili iletişim aracı” olarak kucaklamalarını ve sevmeleri sağlamaktır. Böylelikle öğrencilerimiz İngilizce’yi sıfırdan öğrenilen bir yabancı dil olarak değil, Türkçe’nin yanında eşlik eden ikinci bir dil olarak algılar.

Tüm eğitim ortamımız, malzemelerimiz, günlük programımız ve öğretmenlerimizin tutumları “Aktif öğrenmeyi” destekleyecek şekilde yapılandırılmıştır. Eğitim programımız Aktif Eğitim yöntem ve teknikleri ile “a+5b Eğitim Modeli” üzerine kurulmuştur.

*Scamper tekniği

*Rol yapma tekniği

*Quatro tekniği

*Köşeleme tekniği

*Soru-cevap tekniği

*Problem çözme tekniği

*Kavram-Zihin haritası

*Düşünce Koridoru tekniği

*Baal bearing(top taşıma) tekniği

*Duydunuz mu? tekniği

*İyi haber-kötü haber tekniği

*Yuvarlak masa vb.

Bu teknikler ile öğrenciye düşünmeyi, öğrenmeyi, sorgulamayı, bilgi kaynaklarına ulaşmayı, sebep-sonuç arasında ilişki kurmayı öğretir. Kendine güveni olan, başkaları ile olumlu iletişim kurabilen, problem durumlarında farklı çözüm yolları üreten, kendi öğrenme sorumluluğunu üstlenmiş, empati, işbirliği, paylaşma, saygı, barış, üretim gibi değerlere sahip öğrenciler yetiştirmek programımızın odak noktasıdır.

Günlük Eğitim Programında yer alan etkinliklerimiz:

Serbest Zaman Etkinliği

Çocukların en keyif aldığı zaman dilimi olan serbest zaman etkinliği içerisinde, öğrencilerimiz sınıfta hangi ilgi merkezinde zaman geçireceklerine ve neler yapmak istediklerine, kendileri karar verirler. Çocukların karar verip uyguladığı ve sonrasında sonuçlarını değerlendirdiği bir süreçtir. Bu onların paylaşma, işbirliğinde bulunma, planlama yapma, sorumluluk alma, aldığı sorumluluğu yerine getirme ve sosyal yaşam deneyimi kazandığı bir zaman dilimidir.

Fen ve Matematik Etkinliği

Çocukların eğlenerek öğrendikleri, çevrelerini keşfettikleri, deneyler yapıp gözlemlerde bulundukları, araştırma ve inceleme yaptıkları, matematikle oynayıp matematiği sevdikleri, sınıflama, sıralama, gruplama, örüntü vb. çalışmaları yaptıkları bir zaman dilimidir. Ayrıca bu etkinlik içinde mutfak çalışmaları yapar, doğa yürüyüşlerine çıkarlar. Okula davet edilen konuklardan bilgi alırlar.

Görsel Sanatlar Etkinliği

Sanat etkinliklerimiz; serbest boyama, konulu boyama, kâğıt işleri(kesme, katlama, yuvarlama vb.) yoğurma maddeleriyle çalışmalar, artık materyallerle çalışmalar, üç boyutlu çalışmalar ve proje çalışmalarından oluşur.

El-göz koordinasyonu kazanma, duygu ve düşüncelerini farklı yollarla ifade etme, estetik duygusuna sahip olma, yaratıcı düşünme, nesneleri gerçek amacının dışında kullanabilme, farklı ürünler oluşturabilme, çevresindeki güzelliklerin farkına varma becerileri kazanmaları hedeflenir. Bu etkinlikler, aktif öğrenme teknikleriyle daha yaratıcı ve belli bir kalıba bağlı kalmaksızın yapılan özgün tekniklerle daha eğlenceli bir durum halini alır. Farklı düşünme scamper tekniği ile çocuğun kalıp dışına çıkarak yaratıcı ürünleri tasarlaması istenir. Yuvarlak masa tekniği ile grup halinde işbirliği ile yeni ürünler oluşturulur. Tere yağ-ekmek tekniği ile verilen malzemelerle yeni ürünler oluşturmaları ve sergilemeleri istenir.

Okuma-Yazmaya Hazırlık Çalışmaları

Bu çalışmalar çocukların ilköğretime hazır bulunuşluk düzeylerini arttırmak amacıyla yapılan etkinlikleri içerir. Okuma-yazmaya hazırlık çalışmalarında, çocuklar seslerle çalışır, çizgileri tanırlar. Ayrıca görsel algılama, işitsel algı, dikkat ve bellek çalışmaları yapılır. Dikkat süresini uzatma, verilen yönergeleri doğru anlama ve uygulama, el-göz koordinasyonu geliştirme becerileri kazandırmak hedeflenir.

Türkçe Dil Etkinliği

Türkçe dil etkinlikleriyle öğrencilerimizin Türkçeyi doğru ve güzel konuşma kendini doğru ifade etme, sözcük dağarcığını geliştirme, problem çözme, yaratıcı ve farklı düşünme becerisi sağlama, dinleme, hayal gücü geliştirme, verilen konu hakkında tartışma ve görüşünü savunma, fikir belirtme, akıcı ve hızlı düşünme, paylaşma ve sıra becerileri kazanmaları hedeflenir. Türkçe dil etkinlikleri; Şiir, tekerleme, bilmece, parmak oyunu, pandomim, hikâye oluşturma, hikâye anlatma, taklit oyunları, resimli kitap okuma, öykü tamamlama, grup sohbeti vb. gibi etkinliklerdir.

İngilizce Etkinliği

Günlük aktivitelerde, Türk ve yabancı öğretmenler tarafından düzenli olarak İngilizce konuşulması, İngilizce’ nin yabancı bir dil değil, tanıdık bir dil haline gelmesini sağlamaktadır. 

Bilgi Koleji ana sınıflarımızda öğrencilerimiz güne, selamlama ve geçirilecek gün hakkında sohbetle başlar. Derse ısınma süreci olarak tanımladığımız bu süreçte amacımız, öğrencimizi basit kalıplarla konuşmaya yönlendirmek, takvim/zaman kavramını oluşturmak, duygu ve düşüncelerini, kendisini nasıl hissettiğini ifade edebilmesini sağlamaktır. Öğrencilerimizin hem derse hem de dile adaptasyonu sağlandıktan sonra önceden planlanan geçiş etkinliği ile programda olan sanat (art), matematik (math),müzik (music),fen (science),dil sanatları (language arts), drama (dramatic play) eğitimleri başlar.

Öğrencilerimiz, yılsonunda ilkokula geçerken, 400-600 arası İngilizce kelime dağarcığına,1-100 arası sayıları İngilizce sayabilme becerisine, konuşulan günlük diyalogları anlayıp İngilizce cevap verebilecekleri potansiyele erişmiş, en önemlisi İngilizce’ yi yabancı dil değil, ikinci bir dil, yeni bir iletişim aracı olarak kabullenmiş ve sevmiş olurlar.

Oyun ve Hareket Etkinliği

Çocuk kendini daha iyi ifade etmeyi, başkalarının tercihlerine saygı duymayı, paylaşmayı, sıra beklemeyi, iş birliği yapmayı, kurallara uymayı, lider olmayı, lideri izlemeyi, büyük ve küçük kaslarını etkin olarak kullanmayı oyun oynayarak öğrenir. Çocuğa verilmek istenen tüm kazanımlar oyun yoluyla davranışa dönüştürülür. Çocuklara, hareket özgürlüğü sağlama, dikkatini toplama, ilgilerini saptama, bedenini denetim altına alma, karar verme, mantık yürütme gibi gelişimleri sağlamayı amaçlayan bu etkinliğe ayrılan sürede, ilgi ve yaş gruplarına göre seçilen oyunlar ve hareket çalışmaları düzenlenir.

Müzik Etkinliği

Çocukta dil gelişimi okul öncesinde gerçekleşir. Bu gelişimi destekleyen en güzel araçlardan biride şarkılardır. Ayrılan süre içinde çocukların sosyalleşme, dil gelişimi, bir gruba ait olma, ritme karşı duyarlı olma, kendilerini ifade etme, güven ve başarı duyguları kazanmaları amaçlanır. Bu amaçları gerçekleştirmede: şarkı söyleme, müzik dinleme, ritim çalışmaları, ses çalışmaları, tempo, dramatizasyon, yaratıcı dans, orff çalışmalarına yer verilir.

Aile Katılımı Çalışmaları

Aile katılımı ile okul ve aile arasında daha iyi bir iletişim kurulması sağlanmaya çalışılır. Aileler, okulun işleyişi ve eğitim programları ile ilgili bilgiler öğrenirler, çocuklarının arkadaşlarıyla tanışıp, hoşça zaman geçirirler. Bilgi Akademi ve kurullarımızda bizimle birlikte olan bilim insanlarımızın da desteği ile eğitime aileleri de dâhil etmek amacı ile ev çalışmaları ve proje konuları aile katılım çalışmaları, seminerler düzenlenmektedir.

Alan Gezileri ve Tiyatro Etkinlikleri

Çocukların ilgisini çeken ve projelerimizle ilgili olan mekânlara geziler yapılır, böylelikle çocuklar için doğal bir öğrenme ortamı oluşturulur. Okulumuzda her ay düzenli olarak tiyatro oyunları sergilenir.

Kişisel Gelişim (Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü) Eğitimleri

Okulumuzda, öğrencilerimize yönelik “Kişisel Gelişim Eğitimleri” çalışmaları okul idaresi, öğretmen ve ailenin işbirliğiyle takım çalışması şeklinde, dinamik bir yapıda, sistemli ve düzenli olarak sürdürülür.  Eğitimlerimiz de, öğrencilerimize hedeflerine ulaşmak için motivasyonlarını yükselterek, yaratıcı düşünmeyi ve sorumluluk almayı öğretiriz. Aynı zamanda, Kendini Tanıma, Gerginlikle Baş etme, Öfke Kontrolü Kazanma, Etik Değerleri Geliştirme, Zamanı Verimli Kullanma, Okulda ve Hayatta Zorbalıkla Mücadele, Stres Yönetimi ve Barış Eğitimi hedeflenen kazanımlardır.

Çeşitli öğrenci tanıma yöntemleri kullanılarak edinilen bilgiler doğrultusunda yönlendirme, destekleme ve veli bilgilendirme çalışmaları yapılır. Hazırlık sınıfındaki öğrencilerimizin ilköğretime geçişini kolaylaştırıcı oryantasyon çalışmaları gerçekleştirilir.


GÜNCEL DUYURULAR

BİLGİ KOLEJİ'NDEN EN SON HABERLER
4-5 Ocak 2020 Kabul ve Bursluluk Sınavı
Bilgi Koleji, Kabul ve Bursluluk Sınavı ile %100'e varan burs imkanı sunuyor!
Üniversiteye Giden Yol Bilgi’den Geçer!
11. ve 12. Sınıflara Özel Programlar!
telephoneSİZİ ARAYALIM
Yükleniyor...
DMCA.com Protection Status