Ortaokul

 

Başarılı insan en doğru bilgiye sahip ve hayata sevgi ile bakan kişidir. Yetenek ile sevgi dolu bir yürek birleştiğinde başarı sizi bulur, zirveye taşır ve daima zirvede kalmanızı sağlar.

Ortaokulumuza öğrenci kabulü, BBS (Bilgi Bursululuk Sınavı) ve Rehberlik görüşmesi ile yapılır. Öğrencilerimizin aldıkları burs ortaokul sonuna kadar geçerli sayılır.

Bilgi Koleji Ortaokulu’nda, akademik çalışmaların yanı sıra “a+5b Eğitim Modeli” ile öğrencilerimizin İngilizce, bilişim, kişisel gelişim, sanat ve spor alanlarında gelişimini hedefleyen özel bir program uygulanmaktadır. Öğrencilerimizi düşünen, üreten, özgüvenleri ve özsaygıları yüksek bireyler olarak yetiştirmekteyiz.

“a+5b Eğitim Modeli” çerçevesinde, öğrenci merkezli eğitim uygulamaları ile öğrencinin evde yaptığı çalışmaları da yapılandırıyor, böylelikle öğrenmeyi çok daha verimli ve kalıcı hale getiriyoruz.

Web destekli öğrenme ile sınıfta öğrenmenin, güçlü ve avantajlı yönlerinin birleştirilmesinden oluşan “Tekno-Class Tabanlı Eğitim” sistemiyle oluşturduğumuz web tabanlı öğretim ortamında öğrencilerimiz okul dışında da dönüt/düzeltme/pekiştireç alarak çalışabilme avantajına sahiptir. Sınıf ortamında da tartışabilme, öğretmen ve öğrenenlerle doğrudan etkileşimde ve iletişimde bulunabilme, öğrenenlerin birbirlerinin öğrenme ürünlerini görebilmesi ve inceleyebilmesi gibi yüz yüze öğrenme ortamının güçlü taraflarını bir arada sunup, öğrenmeyi okul dışına da taşıyarak, evdeki çalışmaları amaçlı hale getirip, okula entegre etmekteyiz.

Öğrencileri, vizyonumuzun gerektirdiği donanımla yetiştirmek farklı öğretmen rollerinin ortaya çıkmasını da zorunlu kılmaktadır. Okulumuzda sınıfta geçirilmesi gereken zamanı işbirliği gerektiren çalışmalara, sorgulamaya ve düşünmeye ayıran bir öğretim anlayışı hedeflenmektedir.

Öğretmenlerimiz, içerik aktarandan içerik tasarlayana ve öğrencileri pasif bilgi tüketicilerinden, öğrenmede içsel motivasyonu yüksek ve daha işbirlikçi aktif öğrenenlere dönüştüren güçlü bir katalizör görevi görmektedir. Buradan da hareketle ortaokulumuzda, eleştirel düşünme, iletişim, üretkenlik ve işbirliği becerilerini kazandıran “a+5b Eğitim Modeli” sayesinde;

 • Öğrenciler ''kendi hızlarında'' öğrenme şansı buluyor. Bu sayede kimse geride kalmıyor, motivasyon yükseliyor.
 • Öğrenciler farklı zaman ve ortamda da dersleri takip edebiliyor, özgürlükleri artıyor.
 • Oyunlaştırma teknikleriyle interaktif hale gelen derslere ilgi artıyor.
 • Öğretmen sınıfta öğrencilerine daha fazla zaman ayırabiliyor.
 • Öğrenci ve öğretmen arasındaki etkileşim hızlanıyor.
 • Öğrencilerin öğrenme isteği artıyor ve daha üst düzey öğrenme deneyimleri yaşıyorlar.

Bu kazanımlar ışığında ortaokulumuzda hedeflenen ulusal sınavlarda başarı oranı da artmaktadır. Bilimsel genetik testler ve envanterler sayesinde yetenek ve eğilimleri keşfedilen öğrencilerimizin akademik yönlendirmeleri de bu veriler doğrultusunda yapılır.

ETÜT ÇALIŞMALARIMIZ

Okulumuzda etüt saatlerinde ve hafta sonu yapılan ek çalışma ve test çözümleri, öğrencilerimize, hem tamamlanması gereken konuların belirlenmesi hem de test çözüm tekniğini öğrenmeleri noktasında destek sağlar. Etüt derslerimize okulumuz öğretmenleri girmektedir. Öğrencilerimiz derslerde öğretmenlerimizin uygun bulduğu çalışmaları yaptıktan sonra, yine öğretmenleri eşliğinde değerlendirme yaparak derslerini bitirirler.

Öğrencilerin kazanım eksikleri ve etüt ihtiyaçları PÖS (Performans Ölçüm Sınavı) yanı sıra, ünite kazanım testleri ve modüler ödev sistemi ile de hızlı ve doğru biçimde tespit edilir.

Etüt ihtiyacı öğretmenler tarafından belirlenebildiği gibi, öğrenciler tarafından da belirlenip, eksik kazanımlar grup dersleri, küçük grup dersleri, bireysel dersler ve bireye özel ödevlendirme çalışmalarıyla tamamlanır ve pekiştirilir.

 • Öğrencilerimiz istedikleri öğretmenden elektronik olarak etüt talebinde bulunabilirler. Bu talepler değerlendirilir ve bire bir ya da küçük grup etütleri şeklinde sistem üzerinden etüt atamaları yapılır
 • Öğretmen, kazanım eksiği olan öğrenciye sistem üzerinden etüt gönderir.
 • Öğrenciye hangi gün akşam etüt verileceği bilgisi bir hafta önceden velisi ile paylaşılır.
 • 7 ve 8. sınıflar hafta içi, ders programlarındaki “Teke Tek Çözüm saatlerinde, istedikleri öğretmenden özel etüt alabilirler.
 • Her etüt sonrasında öğrencilerimize bir kazanım değerlendirme sınavı yapılır, kazanım eksiği görülen öğrenci için aynı etüt tekrar edilir.
 • Velilerimiz öğrencilerimize, hangi gün ve hangi kazanımdan etüt verildiğini, öğrencilerimizin bu etütteki başarı durumunu sistem üzerinden takip edebilirler.
 • Cumartesi günleri ihtiyaç duyan öğrenciler ile kazanım tamamlama ya da tekrar etütleri yapılır.

LİSELERE HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Okulumuzda 8. sınıflarda liselere hazırlık sınavına yönelik olarak üst düzey çalışmalar yapılmaktadır. Sınava yönelik hızlandırma programı hazırlanır ve her hafta deneme sınavı uygulanır. Bu sınav sonucu değerlendirilerek eksik konular tamamlanır. Tüm akademik dersler müfredat dışında etütler ile desteklenir. Kasım ve nisan aylarında konu tekrarlarına yer verilir ve deneme sınavlarının sıklığı arttırılır. İki dönemde de “Merkezi Ortak Sınavlardan” 10 gün önce müfredat derslerinin bitimiyle akşam dersleri planlanır. Bu dönemde her gün bir deneme sınavı uygulanarak çalışmalar pekiştirilir. Rehberlik Servisimiz tüm yıl boyunca sınava yönelik seminerler yaparak öğrencilerimizi daha güdülenmiş olarak sınava hazırlar.

Okulumuzda, liselere hazırlık süreci 5. 6. ve 7. sınıflarda güçlü akademik altyapı ve farkındalık çalışmalarıyla başlar, 8. sınıfta doğrudan sınav başarısına odaklanan yoğun bir hazırlık süreci devreye girer.

Bu kapsamda öğrencilerin liselere giriş sınavı Hazırlığı 3 ana koldan eşzamanlı olarak yürütülür:

1- LİSELERE GİRİŞ SINAVI HAZIRLIĞI:

Öğrenciler, özel olarak hazırlanmış üst düzey içeriklerle öğrenim görür. Sınava hazırlık süreci periyodik süreç izleme sınavları, etüt çalışmaları, tarama testleri, ulusal deneme sınavlarıyla desteklenir.

2- MOTİVASYON EĞİTİMİ

Liselere giriş sınavında yüksek başarı elde etmek için bilgi kadar sınav motivasyonu da çok önemlidir. Eğitimlerimizde öğrencilere anlayarak hızlı okuma, hafıza teknikleri, zihin haritaları, test çalışmaları gibi motivasyon artırıcı eğitimler verilir; öğrencilerin sınav başarısı yükseltilir.

3- BİREYSEL DESTEK

Liselere giriş sınavında yüksek başarının önemli bileşenlerinden biri de öğrenciye özel uygulamalardır. Üst düzey başarı için bireysel farklılıkların gözetilmesi, özel yöntemler oluşturulup, bu bireysel farklılıkların verime ve avantaja dönüştürülmesi gerekir. Öğretmen desteği, öğrenme stiline özel çalışma planı, kazanım takibi ve etüt planlaması, performans takibi, psikolojik destek, stres yönetimi ve zamanı doğru kullanma teknikleri öğrencilerin başarısını arttırmaya yönelik uygulamalarımızdan bazılarıdır.

YABANCI DİL

Bilgi Koleji’nde, alanlarında uzman Türk ve yabancı öğretmenlerimizle, TBL (Task Based Learning: Durum Bazlı Öğrenme Modeli), her öğrencinin farklı öğrenme stiline uygun tasarlanmış bir müfredatla İngilizce öğretiyoruz. İngilizce eğitimlerimizde kullandığımız, “Durum Bazlı Öğrenme Modeliyle”, doğal dil öğrenme hızı yakalanır ve ölçülebilir etkin konuşma becerisi kazanılır.

Eğitim kur sistemiyle verilir. Dil okullarında olduğu gibi öğrenciler, kendi seviyesinde öğrencilerin olduğu gruplarda eğitim alırlar. Bu sayede özgüven ve derse iştirak artar, öğrenme ve yabancı dili davranışa dönüştürme süreçleri hızlanır. İletişim odaklı eğitim hem okulda hem de evde yapılan entegre çalışmaları içerir. Avrupa Konseyi Modern Diller Bölümü, Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programına (CEFR) uygun olarak oluşturulan İngilizce programı toplam 8 kurdan oluşur. Her bir kur 1 dönem (3 periyot) sürer. Kur sonunda yapılan ölçme değerlendirme sınav ve CATX değerlendirme modülü sonuçlarına göre başarılı olan öğrenciler bir sonraki kura devam etmeye hak kazanırlar.

Bilgi Koleji’nde yabancı dil eğitiminde dünya vatandaşlığı hedeflenir. Okulumuzda yabancı dil vizyonu, dili öğretmenin çok ötesindedir.

TEKNOLOJİ

Çağımızda, eğitim uygulamalarına teknolojik gelişmelerin getirdiği yenilikler oldukça önemlidir. Bilgi Koleji eğitimcileri ve yöneticileri olarak bu durumu oldukça önemsemekteyiz. Eğitim çalışmalarımızı daha kaliteli biçimde yürütebilmek için çağdaş eğitim teknolojisinin tüm olanaklarından etkili bir biçimde yararlanıyoruz.

Buradan hareketle Bilgi Koleji olarak teknolojik olanaklardan yararlanmak suretiyle öğrenme-öğretme ortamını daha da zenginleştirmek adına tüm sınıflarımızda ve laboratuvarlarımızda teknolojiyi etkin bir şekilde kullanmaktayız.

Bunun yanı sıra Bilişim Teknolojileri dersleri için gelişmiş” Bilgisayar Laboratuvarları”, Fen ve Teknoloji derslerinde için ise ”3D Fen Laboratuvarları“ kullanıma sunulmuştur.

SOSYAL ETKİNLİK VE KULÜPLER

Bilgi Koleji olarak amacımız öğrenciyi sadece akademik olarak değil, sosyal ve kültürel olarak da yaşama hazırlamaktır. Bu amaçla öğrenciyi gerekli bilgiyle donatarak, öğrencinin yeteneklerini keşfetmesine ve geliştirmesine yardım etmeye çalışmaktayız.

Öğrencilerimizin eğitim yaşamı boyunca yapılan sosyal etkinlik ve kulüp çalışmalarımız, bilginin deneyime dönüştürmesini sağlar. Çocuklarımızın sosyal ve kültürel gelişimlerini destekler. Bu çalışmalarla öğrencimiz; paylaşımı, dayanışmayı öğrenerek, özgüven ve ekip çalışmasıyla analitik düşünme ve liderlik yetenekleri geliştirerek, yaşama hazırlanırlar.

Bilgi Koleji’nde öğrencilerimizin bedensel ve zihinsel anlamda daha sağlıklı olabilmeleri için pek çok spor dalında klüp çalışmaları yürütülmektedir. Bu çalışmalarla çocuklarımıza sevgi, saygı, hoşgörü, takımdaşlık, sorumluluk ruhu gibi değerler kazandırılarak, öğrencilerimizin kişisel gelişimlerine de destek olunmaktadır.


GÜNCEL DUYURULAR

BİLGİ KOLEJİ'NDEN EN SON HABERLER
Yazar Selahattin Güloğlu ile Atatürk Fotoğrafları Sergisi ve İmza Günü
Öğrencilerimiz, Yazar Selahattin Güloğlu tarafından hazırlanan Atatürk fotoğraf  sergisini gezip ardından kitap incelemeleri yaptı.  Yazar Selahattin Güloğlu, etkinlik sonunda öğrencilerle sohbet edip kitaplarını imzaladı.
Ünlü Ressam Kenan Işık Bilgi Koleji'nde
Yaptığı çalışmalarla adından sıkça söz ettiren bir isim olarak Bilgi Koleji'nde öğrencilerle buluştu. Kenan Işık, öğrencilere yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verirken, öğrenciler de büyük bir ilgiyle onu dinlediler.
18 Mart Kutlamaları
"Ben size taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum" Mustafa Kemal Atatürk
Güvenli Okul Bina Performans Analizi
Deprem bina teknik performans analizi, bir binanın deprem etkisi altındaki performansını ölçmek, analiz etmek ve değerlendirmek için kullanılan bir rapordur. Bu analizler, yapısal mühendislik prensipleri ve yönetmeliklere göre belirlenen performans kriterlerine dayanır. Bu analizler, bir binanın deprem güvenliği için gerekli olan bina özellikleri ve yapısal performansını belirlemeye yardımcı olur.
Oyuncakların Son Kullanma Tarihi Yoktur
Her yaş grubundan birçok insanın etkilendiği bu zor günlerde, yaşanılan afetten dolayı çocuklarımızın bu süreçteki acılarını bir nebze de olsa hafifletmek istiyoruz. Hedefimiz çocuklarımızın kendilerini güvende hissedebilecekleri, biraz olsun sakinleşebilecekleri alanlar ve anlar yaratmak; sarılabileceği bir oyuncak, kaygısını, korkusunu yansıtabileceği kağıt ve kalemler çocuklarımızın temel ihtiyaçlarından olacaktır. Ülkemizde yaşanan depremler ile mücadele kapsamında başlattığımız "Oyun Çocuğun Dilidir!" kampanyasına desteklerinizi bekliyoruz.
telephoneSİZİ ARAYALIM
Yükleniyor...
DMCA.com Protection Status