İngilizce Eğitimleri

“Bilgi Koleji’nde İngilizce yabancı dil değil, ikinci dildir.”

Bilgi Koleji’nde, çocuklarımıza basitçe dinleme ya da tekrarlardan oluşan, klasik yöntemler yerine;

  • LSA (Learning Style Analysis: Öğrenme stili analizi)
  • TSA (Teaching Style Analysis: Öğretme stili analizi)

yaklaşımları kullanılır.

Alanlarında uzman yabancı öğretmenlerimizle, TBL (Task Based Learning:  Durum Bazlı Öğrenme Modeli), farklı öğrenme stiline uygun tasarlanmış bir müfredatla İngilizce öğretiyoruz. İngilizce eğitimlerimizde kullandığımız, ''Durum Bazlı Öğrenme Modeliyle'', doğal dil öğrenme hızı yakalanır ve ölçülebilir etkin konuşma becerisi kazanılır.

Bilgi Koleji’nde, ''a+5b Eğitim Modeli'' gereği olarak çocuklarımız İngilizceyi anadil düzeyinde öğrenirler. Amacımız öğrencilerimizin hayatları boyunca öğrendikleri İngilizceyi akıcı bir şekilde konuşmalarını sağlamaktır.

Dil Koçluğu uygulaması, Türkiye’de ilk kez Bilgi Koleji’nde, eğitim programının içine yerleştirilmiş, tamamen öğrenci odaklı, CEFR ''The Common European Framework of Reference for Languages-Avrupa Dil Kriterleri Portfolyosu''na paralel şekilde ilerleyen ve eğitimden maksimum verim alınmasını sağlayan özel bir sistemdir. Bu sistemle; eğitim sırasında öğrencinin güçlü ve zayıf yönleri sürekli gözlemlenir ve hazırlanan özel programlarla, eğitim materyallerimiz öğrenci merkezli olarak güncellenir, öğrenme süreci denetlenir.

Dil Koçluğu uygulaması ile öğrencilerimizin speaking (konuşma), becerisinin arttırılması sağlanırken, aynı zamanda reading (okuma), listening (dinleme), writing (yazma), vocabulary (kelime bilgisi) ve grammer (dilbilgisi)  alanlarının tümünde öğrenme iç motivasyonunun yükseltilmesi hedeflenir.

Bilgi Koleji’nde İlkokulu bitiren öğrencilerimiz; Cambridge English, Flyers sınavına tabi tutulur ve yeterlilikleri ölçülür. Okulumuzda aynı zamanda Bilişim Eğitim Grubu tarafından üretilen Türkiye'nin ilk ve tek ''user adaptive test'' sistemi olan CATX ingilizce alanında ölçme değerlendirme sistemi olarak kullanılmaktadır.

Ortaokul öğrencilerimizin ise Cambridge English, Preliminary English (PET) sınavlarıyla yazılı ve sözlü olarak İngilizce seviyeleri ölçülür. Öğrencilerimiz alacakları İngilizce eğitimi ile 8. sınıfın sonunda CEFR kriterlerine göre B1-B2 düzeyinde konuşur, okur, anlar, dinler, ve yazar düzeye ulaşmış olur.

Deneyimli öğretmenlerimiz, ebeveynlerle işbirliği yaparak; öğrencilerimize; edindikleri dil becerilerini okul dışında da ortaya koyabileceklerine dair güven duygusu kazandırırlar. Çocuklarımız görsel, işitsel ve oyuna dayalı tekniklerle, İngilizce öğrenimini bilinen öğrenme süreçleri dışında metotlarla doğal kazanım haline getirirler.

Uluslararası etkinlik ve projelerle öğrendiklerini sunma ve sergileme hazzını yaşayan Bilgi Koleji öğrencileri, dil öğrenmenin toplumları, kişileri yaklaştırma ve en önemlisi tanıma yolu olduğunu da deneyimlerler.


telephoneSİZİ ARAYALIM
Yükleniyor...
DMCA.com Protection Status