Bilişim Eğitimleri

“Bizde; Bilişim tüketim değil, üretim içindir.”
 

Bilgi Koleji’nde; çağın gerekliliklerine uygun, bilgi toplumlarının özelliklerini dikkate alan, teknoloji alanında üretmeyi hedefleyen öğrenciler yetiştirilir. Eğitim yaklaşımımız olan a+5b Eğitim Modeli”nin temel unsurlarından biri olan “Bilişim ve Teknoloji Eğitimleri”, çocuklarımıza bilgiyi etkin kullanmak ve üretken olmak için gerekli tüm araçları sunarak, dünyayı değiştirecek cesaret duygusunu kazandırır.

Öğretmenlerimiz ve ilgili kurullarımızın saygın üyelerinin oluşturduğu eğitim içeriklerimizle, öğrencilerimize teknoloji kullanarak, araştırarak, yenilikleri takip edip sorgulayarak, bilimsel düşünmeyi öğretiriz.

Yaratıcı özellikleri olan, yorumlayan, kendi özelliklerini sergileyebilen çocuklarımız, eğlenceli, kalıcı, bilişim eğitimleri ve etkinlikleriyle, pek çok ulusal ve uluslararası organizasyonlara, yine kurullarımızda yer alan bilim insanlarının koçluğu ile hazırlanırlar.

Kodlama Eğitimi" öğrencilerimize düşünmeyi öğretmeyi hedeflediğimiz çalışmalarımız, ilk okuldan, liseye kadar devam eder.  Okulumuzda kodlama, anadilimiz ve İngilizce kadar önemli bir iletişim dilidir.

Dijital Oyun Tasarımı Atölyesi’nde” 7-15 yaş arasındaki öğrencilerimiz tasarım odaklı düşünmeyi ve erken yaşta oyun tasarlamayı öğrenirler. Atölyelerimizde öğrencilerimiz, tasarladıkları bir oyunu dijital ortama aktararak tamamen kendi hayallerinin ürünü olan platform oyunları geliştirirler. Bilgi Koleji’nde çocuklarımızın tasarlayan ve üreten bireyler olması amaçlanır.

Bilgi Koleji’nde öğrenciler, daha çok üniversitelerde rastlanan robotik çalışmalarına ilkokulda başlar, ortaokul ve lisede devam eder. Robotik çalışmaları ile öğrencilerimizin teknoloji kullanımı, tasarım, fen bilimleri ve matematiksel işlemler konularında beceri kazanmaları hedeflenir.

3D Tasarım ve Görselleştirme Atölyeleri”nde öğrencilerimizin, modern teknoloji ürünü cihazları kullanarak tasarladıkları nesneleri görselleştirerek, üç boyutlu yaratım sürecini yaşayarak öğrenmeleri sağlanır.

Tüm bu çalışmaları yaparken öğrencilerimiz kendilerini bilim insanı, mühendis ya da bir tasarımcı gibi hissederler ve zamanla günlük yaşamdaki sorunları incelemek, bu sorunlara çözüm bulmak konusunda kendilerine daha fazla güven duymaya başlarlar.

Bu akademik içerikli uygulamaların yanı sıra Bilgi Koleji’nde, öğrencilerimiz; eğilim, istek ve amaçlarına göre öğretmenlerimiz tarafından yönlendirilerek, gelecekte bilişim alanında eğitim almalarına gerek duyurmayacak düzeyde, web tasarımdan, grafikerliğe hatta network uzmanlığına varan çeşitlilikte ve etkinlikte eğitimler alma seçeneğine sahiptir.

Bilişim Teknolojileri dersinde öğrencilerimiz, dijital araçları etkin biçimde kullanmayı öğrenirken aynı zamanda problem çözmeyi, analitik düşünmeyi destekleyen çalışmalar yaparlar. Bu amaçla Bilgi Koleji’nde aşağıdaki tüm alanlar ve içerikler öğrencilerimize sunulmuştur.

 

 • Tabletli Eğitim
 • Online Eğitim Sistemi
 • Minecraft Uygulamalı Akademik Eğitimler
 • Kodlama Uygulamaları
 • Robotik Uygulamaları
 • 3D Yazılım Teknolojileri (3d modelleme ve üretim)
 • Data Mining
 • Maker Sınıflar - IoT (Internet of Things)
 • Sanal Gerçeklik Simülasyonları
 • Education Gamification
 • Microsoft Imagine Academy
 • Uluslararası Sertifikalar

Okulumuz, k12 seviyesinde ve teknoloji alanında eğitim içerikleri sunan “Microsoft Imagen Akademi”nin bir üyesidir. Öğrencilerimiz, teknoloji becerilerinin geliştirilip, çeşitlenmesi üzerine hazırlanmış uluslararası geçerliliği olan bu dijital müfredat ile evrensel kriterlere göre eğitimler alırlar. Eğitimlerin sonunda alacakları sertifikalar öğrencilerimizin yükseköğrenim aşamasında burs ve okula kabullerde ayrıcalıklı değerlendirilmelerini sağlayacaktır.

Okulumuzdaki teknoloji ve bilişimle iç içe sürdürülen eğitim sadece öğrencilerimizle sınırlı değildir. Tüm öğretmenlerimiz okulumuz tarafından hazırlanan özel eğitim ve seminerlere katılarak, teknolojiyi takip eder ve mesleki anlamda etkin kullanırlar.


telephoneSİZİ ARAYALIM
Yükleniyor...
DMCA.com Protection Status