Spor Eğitimlerimiz Hız Kesmeden Devam Ediyor!

Bilgi Koleji’nin eğitim içerikleri ve “a+5b Eğitim Modeli” oluşturulurken, Spor Kurulu’muzun da katkıları alınarak; sporun çocuk ve gençlerde fiziksel, duyusal, sosyal ve bilişsel kazanımları desteklediği prensibiyle ile yola çıkılmıştır. Okulumuzda yapılan sportif etkinlikler, öğrencilerimizin bedensel özellikleri, spora yönelik ilgi alanları ve yetenekleri bilimsel testler yardımıyla saptandıktan sonra, akademik gelişim ile sağlıklı yaşam parametreleri dikkate alınarak planlanır.

Bizce spor, çocuklarımızın sadece bedenini değil, bütünsel gelişimlerini son derece önemli ve gereklidir. Öğrencilerimizin gerek psikolojik gerekse sosyal bakımdan gelişmelerinde, oyunla birlikte sporun önemli bir yeri vardır. Çünkü çocuklarımız bu faaliyetlere katılırken aynı zamanda grup içerisinde hareket etmeyi, kazanmayı veya kaybetmeyi, kurallara uymayı öğrenmektedir. En önemlisi, öğrencilerimiz sportif aktivitelere katılarak, kendine güven duygusunu kazanmakta ve toplumun bir ferdi olduğunu anlamaktadır.

Bilgi Koleji’nde öğrencilerimiz, sportif etkinliklerimiz sayesinde birçok farklı ortamda, farklı düşünceden ve farklı kültürden öğrencilerle bir araya gelerek etkileşimde bulunabilmektedir. Okulumuzda uyguladığımız sportif programlar, öğrencilerimizin yaş grubuna uygun hazırlanarak, sosyal bakımdan gelişimlerine yardımcı olmaktadır. Sportif etkinliklerimizin kazanımlarını aşağıdaki temalara göre kurguladık; Doğayı sevme, temiz hava ve güneşten faydalanabilme. İşbirliği içinde çalışma ve birlikte davranma alışkanlığı edinebilme. Görev ve sorumluluk alma, lidere uyma ve liderlik yapma. Kendine güven duyma, yerinde ve çabuk karar verebilme. Dostça oynama ve yarışma, kazananı takdir etme, kaybetmeyi kabullenme, hile ve haksızlığın karşısında olabilme. Demokratik hayatın gerektirdiği tavır ve alışkanlıklar kazanma.

Ayrıca Spor Kurulumuz’ da yer alan konusunda uzman spor adamları ve deneyimli öğretmenlerimizin katkılarıyla oluşturduğumuz, eğitim içerikleriyle, çocuklarımızın bireysel anlamda hangi fiziksel aktiviteye yatkın oldukları belirlenmektedir. Bu verilere göre hazırlanan aktiviteler eşliğinde okulumuzda, günümüzün en büyük sorunlarından biri olan “çocuklarda obeziteyi” önlemek adına da pek çok faaliyet düzenlenmektedir.

Amacımız çocuklarımıza tüm hayatları boyunca spor yapma alışkanlığını kazandırırken aynı zamanda velilerimizi de seminer ve etkinlikler aracılığıyla bilgilendirerek, sporu ailece kaliteli zaman geçirmek için hayatlarına dahil etmelerini sağlamaktır.

telephoneSİZİ ARAYALIM
Yükleniyor...
DMCA.com Protection Status